Åbningstider for kontoret
Mandag – torsdag: 07.00 – 16.00
Fredag: 07.00 – 14.00

Hanebåndsspær / bjælkespær anvendes, hvor tagrummet ønskes udnyttet til beboelse – 1½-planshuse. Det kan enten være til nybyggeri eller for udnyttelse af 1. salen på eksisterende 1-planshus.


Hanebåndsspær fremstilles normalt med en taghældning fra 35° til 55°, og kan leveres med eller uden spærfod afhængigt af, om spæret skal monteres på et bjælkelag, bærende betondæk eller anden form for etagedæk.

Spændvidden på et hanebåndsspær med spærfod kan være op til 12 meter, men kræver mellem-understøtning på enten en bærende væg eller bjælke. Afstanden mellem understøtningerne på bjælkelaget anbefales at være under 5 meter for at opnå den bedste dimensionering.
Hanebåndsspærene udføres normalvis med en skunkstolpe og med et hanebånd, der sidder 2.4-2,5 m over spærfoden. Hanebåndsspær kan også udføres som en afvalmet konstruktion.

Der er dog ingen standard for højden på skunkstolpen eller placeringen af hanebåndet, så det kan variere og placeres efter ønske og bæreevne. I nogle tilfælde kan hanebåndet undværes, men ofte ønskes et synligt hanebånd, hvilket kræver brandbeskyttelse, hvis det indgår som en bærende del af konstruktionen.
Hanebåndsspær produceres med gennemgående spærhoved, hvor spærhovedet danner skrå udhæng. Disse kan udføres med udhængsklods hvis der ønskes vandret udhæng.
Hanebåndsspær med kasseudhæng produceres med gennemgående spærfod, hvor spærfoden danner vandret udhæng.

Af transporthensyn leveres hanebåndsspær normalt med løst topstykke eller delt lodret lige til at samle med de medfølgende hulplader på byggepladsen.

Hanebåndsspær med fod med gesims

Hanebåndsspær med fod med udhængsklods

Hanebåndsspær med fod

Hanebåndsspær uden fod med gesims

Hanebåndsspær uden fod med udhængsklods

Hanebåndsspær uden fod