Tagelementer

Tagelementer

Montage at tagelementer

Montage af tagelementer

Springeren Daginstitution, Helsingør Kommune

Hovedentreprise –

Daginstitutionen er udført med facade -skillevægselementer og gitterspær.

PRE-TRÆ A/S har afleveret byggeriet nøglefærdigt.

Briggen Daginstitution, Helsingør Kommune

Hovedentreprise – Daginstitutionen er udført med facade-, skillevægselementer og gitterspær.

PRE-TRÆ A/S har afleveret byggeriet nøglefærdigt.

PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250