Sax

Pre træ 2017 © Copyright

Saxespær

 

Saksespær benyttes til huse, hvor tagetagen ikke ønskes udnyttes, og hvor indvendig skrå loft ønskes.

 

Viste eksempel er med indvendig sakseprofil ved valm.

PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250