Referencer

Pre træ 2017 © Copyright

Referencer

Svanemosen 2-6, Vejle Opført 2011

Skovbørnehave, Mejdal - leveret i 4 sektioner

Væg og tagelementer leveret til Grøndland pakket i container

Pavillon Holstebro Kommune

PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250